ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заключителна Кръгла маса обедини различни институции, които дискутираха състоянието и възможностите за развитие на трансфера на технологии в страната

На 10 март се проведе онлайн среща, на която бе представен доклад, изготвен със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)., който даде препоръки за това как иновативните решения да достигат по-бързо и ефективно до бизнеса в България и какво би могло да се направи в тази насока. Докладът е продукт на съвместна инициатива на Патентното ведомство, Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС и Световната организация за интелектуална собственост.

Конференцията бе открита с видео обръщение на генералния директор на СОИС г-н Дарън Танг, който подчерта, че иновациите с български произход са значими, както и че не малко са българските учени, допринесли за развитието на световната наука, като д-р Стамен Григоров – откривател на млечнокиселата бактерия в българското кисело мляко, известният физик Георги Наджаков и др.

От страна на правителството с обръщения и коментари се включиха заместник-министрите на външните работи, на икономиката и на образованието и науката.

Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов обърна внимание, че в съвременния бързо променящ се свят, подвластен на технологиите, е особено важно, с оглед конкурентоспособността на българския бизнес, да има лесен достъп до важните технологични решения.

В дискусията участваха също така учени от БАН и различни университети, представители на центрове за трансфер на технологии, бизнес асоциации и др.

Някои от заключенията от срещата са, че процесът на трансфер на знания в страната може да бъде допълнително оптимизиран и подобрен с различни инициативи и

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg