ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Семинар за съдии и представители по ИС

На 14 септември 2021 г. Патентното ведомство на Република Латвия организира „Регионален електронен семинар за съдии и специалисти по интелектуална собственост“ в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС, WIPO) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС, EUIPO).

Семинарът е предназначен за представители на всички нива на съдилищата и професионалисти в областта на интелектуалната собственост и ще бъде посветен на европейската съдебна практика и практиката на съдилищата в областта на интелектуалната собственост, с акцент върху защитата на търговските марки и авторското право (виж приложената програма).

Работният език на семинара ще бъде английски.

Всички, които желаят,могат да се регистрират за семинара до 6 септември 2021 г. на следния линк: https://forms.office.com/r/WgSiQjnp9p

При необходимост от допълнителна информация, можете да задавате въпроси на електронна поща komunikacija@lrpv.gov.lv

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg