ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Председателят на Патентно ведомство бе отличен от УНСС

На 3 февруари 2021 г. Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов бе награден с почетен плакет за цялостен принос към дейността на Университета за национално и световно стопанство от ректора на висшето учебно заведение проф. Димитър Димитров.
По този начин д-р Петко Николов става един от 100-те българи, наградени за своята дейност от УНСС.
Отличието се дава по повод 100-годишния юбилей на най-старото и авторитетно висше учебно заведение в страната и Югоизточна Европа в областта на икономическите науки.
По повод връчената награда проф. Димитров сподели, че това е един начин да се изкаже благодарност за професионализма на тези, които с цялостната си дейност допълнително са допринесли за утвърждаване на облика на УНСС в международен план и за засилване на връзката между академичните среди и бизнеса.
Сътрудничеството между Патентно ведомство и УНСС, и преди всичко съвместната работа с Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, допринесоха в последните години за още по-голямо сближаване на практиките в областта на индустриалната собственост, чрез сътрудничеството с международните организации Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ и Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и съвместната работа по проекти.
На срещата бе изтъкнато, че създаването на мост между академичните среди и бизнеса е необходимо средство за така важното материализиране на науката и превръщането й в практика, което в нашата технологична реалност е една истинска необходимост с оглед развитието на бизнеса и растежна на икономиката ни.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg