ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мерки за превенция срещу разпространението на коронавирус

Уважаеми потребители,

Във връзка с влизането на Република България в оранжевата зона от Списъка на държавите по цветови зони, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и с цел ограничаване разпространението на Ковид-19, временно се преустановява приемането на документи на гише и плащанията на каса, на място в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство.

Призоваваме клиентите на Патентно ведомство да използват всички установени начини за електронно и дистанционно подаване на заявления за услуги – Портал за електронни услуги, e-mail, факс или пощенски оператор.

Плащанията на такси могат да бъдат направени по банков път или чрез Портала за електронни услуги на Ведомството.

В краен случай, при необходимост от подаване на документи на място, същите се поставят на обозначените за това места във фоайето на Патентното ведомство.

Справки за входящи номера могат да бъдат получени на телефон 02 9701 326.

Обща информация за предоставяните от Ведомството услуги и дължимите такси ще се получава само на телефон 02 9701 321.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg