ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Годишни награди за победителите в конкурсите „Изобретател на годината“, „Селекционер на годината“ и „Иновативно предприятие“ – декември 2021 година

Патентно Ведомство

На 08.12.2021 г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) проведе за пореден път церемония за връчване на награди на български учени и изобретатели в конкурсите „Изобретател на годината“, „Селекционер на годината“ и „Иновативно предприятие.

Съорганизатори на събитието бяха Съюза на изобретателите в България и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

Събитието се състоя в сградата на ПВ, а обществеността беше част от празника, като се присъедини виртуално и проследи в реално време видео визитките на номинираните и връчването на наградите на победителите.

Приветствие към участниците в церемонията беше отправено от проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Република България.

В словото си тя отбеляза основополагащатаролята на ведомството за традицията, учените и изобретателите в България да бъдат отличавани за техните постижения, като важен етап в прогреса на човечеството. Тя изтъкна, че с годините, посветени на своите изобретения, те допринасят за напредъка в технологичното развитие на родината ни и за социалното и икономическото й израстване.

В приветственото си слово инж. Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България, поздрави изобретателите и селекционерите за огромната творческа енергия, вложена в разработките им, и им пожела още дълги години творческо вдъхновение.

С приветствие към участниците се обърна иг-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, като благодари на бизнеса за приноса му към развитието на икономиката в страната. Той отбеляза и подкрепата на Патентното ведомство за инициативата на БТПП за връчване на награда за фирмите, защитили и внедрили свои изобретения.

И тази година конкурсът„Изобретател на годината“ се проведе в три категории: “Електроника и Електротехника”, “Машиностроене и Строителство” и “Химия и биотехнологии”.

Номиниранив първата категория “Електроника и Електротехника” бяха инж. Петър Валентинов Тодоров (Институт по физика на твърдото тяло, БАН), доц. Симеон Илиев (Русенски университет) и доц. Стоян Стоицов Гишин ( Технически университет,София).

Наградата получи доц. д-р Гишин.

В категория „Машиностроене и Строителство“ номинирани бяха Николай Никифоров Димитров, инж. Станислав Иванов Дарачев (УАСГ) и проф. Христо Патев ( Технически университет-София).

Победител в тази категория стана г-н Николай Никифоров Димитров.

В категория „Химия и биотехнологии“ бяха номинирани проф. Геновева Начева ( Институт по мулекулярна биология, БАН), ръководител на колектив от български и чуждестранни учени, проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян (Институт по биология и имунология на размножаването, БАН) и доц. Стоян Стоицов Гишин (Технически университет – София). Наградата отиде при проф. Тодорова-Хайрабедян.

В конкурса „Селекционер на годината“, който се проведе в две категории - „Колективни селекционерски постижения“ и „Млад селекционер“, бяха връчени награди от името на Патентното ведомство и плакети от Съюза на изобретателите, на проф. Драгомир Вълчев и проф. Дарина Вълчева и на гл.ас.д-р Маргарита Гочева Колева за млад селекционер.

В конкурса за „Иновативно предприятие“, където се състезаваха „Алмотт“ ООД, „Данлекс“ ЕООД и „Теси“ ООД, победител стана „Теси“ ООД . Предприятието бе удостоено с наградата на Патентно ведомство и почетна грамота и плакет на БТПП.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg