ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Форумът IP Enforcement Portal - виртуална среща за 2020 г. на общността по правоприлагане на интелектуалната собственост

На 1 декември Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ организира форум за портал за правоприлагане през 2020 г., проведен като виртуална среща.

Форумът за правоприлагане в областта на ИС обединява потребителите на този инструмент, носителите на права и правоприлагащите органи от всички страни членки на ЕС, както и представители на Европейската комисия и Европол, за да се срещат на всеки 2 години и да обменят идеи и най-добри практики, както и да обсъдят как тяхното взаимодействие може да бъде подобрено и да бъде засилена ролята на портала за прилагане на ИС в обмена.

Притежателите на права (и техните законни представители) могат да се свързват с правоприлагащите органи на всички членки на ЕС и да споделят и обсъждат своя опит в правоприлагането на ИС с други носители на права, изправени пред подобни предизвикателства.

Участието е безплатно, единственото условие е притежателите на права да имат акаунт и поне един продукт в портфолиото си. За допълнителни въпроси относно портала за правоприлагане в областта на ИС или форума: ipenforcementportal@euipo.europa.eu

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg