ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Валоризация на научните резултати чрез патенти

Университетите и публичните изследователски организации (PROs) играят ключова роля в иновационните екосистеми на Европа като източници на научни знания, които могат да бъдат усвоени от индустрията. Данните показват начините, по които се използва европейската патентна система за тази цел.

Проучването се основава на изследване на европейски университети и публични изследователски организации - заявители на патенти в Европейското патентно ведомство (EPO) между 2007 и 2018 г. Предоставя се подробна информация за патентованите от тях изобретения, модели на комерсиализация и предизвикателствата, пред които са изправени изследователските институции при извеждането им на пазара.

Изследователските институции вече комерсиализират повече от една трета (36%) от изобретенията, за които са подали заявка за патент в Европейското патентно ведомство. Лицензирането на патенти е предпочитаният канал за комерсиализация на изобретенията (патенти се използват при 70% от внедрените изобретения). Те отчитат създаването на отделена компания като мотив за 41% от комерсиализираните изобретения.

Според доклада, МСП и големите компании внедряват патенти поравно (средно по 40%). Повечето от успешните сътрудничества (74%) са сключени с партньори от същата държава и само с 27% отвъд европейските граници.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg