ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха...

Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградите „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” - 2016

 

  Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории:

 

В категория „Електротехника и електроника” бяха отличени Владимир Лазаров, Димитър Спиров, Захари Зарков и Людмил Стоянов за изобретениeто „Система за управление на изходяща мощност на фотоволтаична система”.


В категория „Машиностроене и строителство” наградата получи екип от изобретатели -   Георги Тодоров, Борислав Романов, Константин Камберов, Величко Пейков и Николай Ганчев  за изобретението „Вибрационно устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие”.

 

В категория „Химия и биотехнологии” бяха наградени Емилия Миркова и Оля Караджова

за изобретението: Trichoderma Koningii Oud. Щам 85   

 

За Иновативна фирма на 2016 г. бяха отличени две фирми:  „ЕЛ СТОМАНА“ ООД  - през последните 3 години  2013, 2014 и 2015 фирмата е подала 3 заявки за регистрация на полезен модел,  от които вече са регистрирани „Устройство за навиване и бандажиране на рулони”; и

«Инсталация за производство на тръбни модификатори с прахообразни пълнители за извънпещна обработка на стопилки от черни и цветни метали”.

 Втората отличена фирма е  „АТРА  ЕКСПОРТ“  ООД, която има регистрирани 7 полезни модела за LED осветителни тела за улично осветление, градинско осветление, прожектори и  подобни, а през 2015г. има издаден патент за изобретение с наименование „Устройство за определяне типа проводимост на полупроводници”. 

 

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

 

Проф. д-р Анна Салджиева

Работи в областта на генетиката, селекцията и семепроизводството на памука.

Автор и съавтор на 10 сорта памук, утвърдени от ИАСАС и защитени със сертификати.

 

Проф. д-р инж. Любен Лаков

Работи по фундаментални и научноприложни разработки в областта на силикатите и труднотопимите неметални материали. Изобретател с 13 авторски свидетелства, 2 патента и 4 заявки за патент с подчертан икономически и екологичен ефект.

 

                                                                                           Медийни партньори:

 

all_logo_media

 

Nagradeni

 


phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn