ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Председателят на Патентно ведомство проф. Борисова и първият вицепрезидент на ECTA г-жа Карина Гомерс откриха уебинар за търговските тайни

Патентно Ведомство

На 8 февруари2024 г. се проведе уебинар на Асоциацията на търговските марки (ECTA), организиран в партньорство с Патентно ведомство на Република България на тема: „Имате тайна? Но как да я запазите? Директива на ЕС относно търговските тайни: Прилагане и практически въпроси в различни юрисдикции.“

В онлайн събитието, с модератор Ханс Янсон, Белгия, взеха участие над 150 участници – представители на бизнеса.

Уебинарът беше открит от председателя на Патентно ведомство проф. д-р Владя Борисова и първия вицепрезидент на ECTA г-жа Карина Гомерс.

В своето слово председателят на Патентно ведомство обърна внимание на аудиторията защо е толкова важно търговската тайна да бъде регулирана. Тя подчерта, че всяка компания разполага с важна информация за своята стопанска дейност, изграждана и надграждана в продължение на години, която се формира като „съкровищница" на предприятието и създава конкурентни предимства на дружеството.

Говорейки за ролята на Патентното ведомство по тази тема, проф. Борисова поясни, че през 2019 г. българското Ведомство подготвя проект на Закон за защита на търговската тайна във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, като държава членка на Европейския съюз, за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.

Проф. Борисова разясни, че в компетенциите на Патентно ведомство на Република България не е включено регулирането на защитата на търговската тайна, но е предоставило правна гаранция за защита на правата на своите потребители, свързани с производства пред Ведомството, в които се претендира за материали и документи, съдържащи търговска или друга защитена от закона тайна и считани за поверителни.

В програмата на семинара бяха включени теми, свързани с Директивата за търговските тайни и нейното прилагане, както и въпроси, засягащи казуси по правоприлагането в различните юрисдикции (България, Германия, Италия).

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg