PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Contact us

PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

BULSTAT: 000695121

Address: Sofia, 1040, 52B Dr. G. M. Dimitrov Blvd.

Важно! Контакт с нас – телефон 02/9701 321

Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail: services@bpo.bg На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Центъра за административно обслужване.

*Лимитът за получаване на съобщение с прикачен файл е 10 mb.

д-р Петко Николов - председател

д-р Давид Сукалински - заместник-председател

д-р Офелия Киркорян-Цонкова
- заместник-председател

Дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество"
Вероника Тодорова – директор

Дирекция "Финансови и стопански дейности"
Мария Василева - директор

Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни"

Оля Димитрова - директор

Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения"
Цветислава Лакова - директор

Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност"
Антония Якмаджиева – директор

Success

Your request has been sent!
Thank you!

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg