PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Електронен калкулатор

Функциите на калкулатора обхващат автоматично изчисляване на дължимите такси за предоставяните по електронен път услуги.
Калкулаторът включва не само таксите за заявяването на обектите на индустриална собственост, но също така и тези в производства по опозиции, вторични действия по обектите и др.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg