ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

„Just Original“ – наръчник за борба с фалшифицирани стоки

Онлайн изданието е финансирано от Европейската обсерватория за нарушение правата върху интелектуалната собственост

Патентно Ведомство

Онлайн наръчникът Just Original“, финансиран от Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост има за цел да подобри разбирането и осведомеността на младите потребители (на възраст 11-17 години) относно явлението фалшифициране и последиците от нарушения спрямо правата на интелектуална собственост.

JUSTORIGINAL е създаден, за да привлече широк кръг от заинтересовани страни, които да се включат в дейностите и събитията по проекта. Докато възрастните потребители не са напълно наясно с рисковете от фалшифициране и опасностите от нарушаване на правата върху интелектуалната собственост, младежите не знаят нищо по тези важни въпроси и се нуждаят от пълна, изчерпателна и разбираема информация.

Проектът е част от целенасочените усилия на Обсерваторията към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост да допринесе за повишаване на знанията относно стойността на интелектуалната собственост като инструмент за защита на творчеството, иновациите и предприемачеството.

По-специално, наръчникът JUSTORIGINAL (линкцели повишаване на осведомеността на младите граждани за мащабите на фалшифицирането и пиратството, като се започне от тяхното възприятие и житейски опит чрез интерактивни дискусии, диалог между поколенията и активно участие на учениците. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg