ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Идеи за уроци по интелектуална собственост за креативни учители

IP Basics for Teachersпредставя „Основи на интелектуалната собственост в образованието“

Патентно Ведомство

Проектът IP in educationна Европейската обсерватория за нарушение правата върху интелектуалната собственост, чрез платформата „IdeasPowered@school“ представя на вниманието на заинтересовани учители кратка брошура – „Основи на интелектуалната собственост в образованието“.

Специализираното онлайн издание включва информация с практически примери, свързани с правната закрила на обектите на индустриална собственост - изобретения, търговски марки, географски указания, промишлени дизайни.

Предназначенo е за учители, които искат да придобият повече знания в областта на ИС, с което да внесат креативност, иновации, предприемачество и цифрови умения в класната стая. Може да се използва и от всеки, който се интересува от изучаване на ИС.

Достъпът до изданието е свободен и то може да бъде свалено ТУК.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg