ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Започна работата по подготовката за стартирането на ЕПС

На 19.01.2022 г. влезе в сила Протокола за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС). Това бележи началото на подготвителния процес за стартиране на работата на съда, който ще продължи 8 месеца. През този период ще се проведат учредителни заседания на ръководните органи на ЕПС, а именно Административния комитет, Консултативния комитет и Бюджетния комитет. Ще бъде осъществен подбор на съдиите, който ще осигури единна практика в областта на патентната закрила, ще спомогне за сериозен спад на разходите по съдопроизводствата, ще замени воденето на успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции. Очаква се ЕПС да започне да функционира в края на 2022 г. - началото на 2023 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg