ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА СТОКИТЕ/УСЛУГИТЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА МАРКА

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАПОМНЯ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЧЕ В РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО С-307/10 (IP TRANSLATOR) СЪДЪТ НА ЕС СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА ЯСНОТА И ТОЧНОСТ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛАСИРАНЕТО НА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ.

С ОГЛЕД СЪДЕБНОТО ПРОИЗНАСЯНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА ЗАЯВИТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА ПОСОЧИ ЗА КОИ КОНКРЕТНО СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ СЕ ОТНАСЯ ЗАЯВКАТА. АКО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ЗАЯВИ ВСИЧКИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В АЗБУЧНИЯ СПИСЪК НА ОТДЕЛЕН КЛАС, ТО ТОЙ ТРЯБВА ИЗРИЧНО ДА ГИ ИЗБРОИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗРАЗИ КАТО „ВСИЧКИ СТОКИ/УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ КЛАС“ , „…И ДРУГИ СТОКИ/УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ КЛАС“ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЯСНО И ТОЧНО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg