ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ваучери за МСП в областта на ИС: втори прозорец за кандидатстване вече е отворен

От 1 март малките и средни предприятия (МСП) със седалище в ЕС могат да кандидатстват за финансиране по новия фонд „Идеи, генерирани за МСП“.

Новият прозорец за кандидатстване е отворен от 1 до 31 март. Това е вторият от пет прозореца за кандидатстване, които ще бъдат активни през 2021 година.

Новата схема е отворена за всички фирми в ЕС, които отговарят на официалната дефиниция за малки и средни предприятия и предлага финансова подкрепа под формата на възстановяване на суми при заявяване на марки и дизайни и за услуги по предварителна диагностика на обекти на ИС (IP Scan)*, до максимум 1 500 EUR на фирма.

Схемата за финансиране се изпълнява чрез програмата Ideas Powered for Business /“Идеи, генерирани за бизнеса“/ към СЕСИС (EUIPO) и е част от плана за действие на Европейската комисия в областта на ИС, като се изпълнява в сътрудничество с национални и регионални ведомство по интелектуална собственост от ЕС.

Информация относно изискванията, времето и друга информация, отнасяща се до схемата, могат да бъдат намерени на центъра“Идеи, генерирани за бизнеса“ - Ideas Powered for Business hub.

* Услугите по предварителна диагностика на ИС по тази схема се предоставят или координират от участващите национални и регионални служби по ИС и не представляват правна услуга.

В програмата участват ведомствата по интелектуална собственост на Австрия, България, Испания, Латвия, Литва, Словакия, Хърватия, Чехия.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg