ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уебинар: Как да разрешаваме спорове за интелектуална собственост и иновации с помощта на медиация и арбитраж на СОИС

Патентно ведомство на Република България в качеството си на национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост и с оглед своето дългогодишно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) има удоволствието да ви покани да вземете участие в уебинар: Как да разрешаваме спорове за интелектуална собственост и иновации с помощта на медиация и арбитраж на СОИС.

Международната федерация на асоциациите на изобретателите (IFIA) и Центърът за арбитраж и медиация на СОИС си сътрудничат за повишаване на осведомеността сред членовете на IFIA относно опциите за алтернативно разрешаване на спорове, включително медиация и арбитраж, при спорове, касаещи права на интелектуална собственост и иновации, научноизследователска и развойна дейност и трансфер на технологии.

Уебинарът ще се проведе на 30 ноември 2021г., от 16:00 до 17:30 ч.

На този уебинар ще научите ползите от използването на медиацията и арбитража на СОИС за разрешаване на спорове по ефективен във времето и разход начин. Ще бъдат представени също така практически съвети за изготвяне на клаузи в договорите за разрешаване на спорове и допълнителна информация за международните тенденции в разрешаването на спорове за интелектуална собственост.

Линк за регистрация:

https://register.gotowebinar.com/register/3294993774198339343?source=Webpage

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg