ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Среща СЕСИС - ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

На 15 март 2021 г. изпълнителният директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ Кристиан Аршамбо проведе онлайн среща с генералния директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW) Керстин Йорна.

Срещата имаше за цел да се проследят въпросите, повдигнати по време на последната видеоконферентна връзка от 30 ноември 2020 г. с оглед продължаване на поддържането на редовен обмен по изпълнението на Плана за действие в областта на ИС, стартиран от Европейската комисия на 25 ноември 2020 г. и Стратегическия план 2025 на СЕСИС.

Бе отчетен добрия напредък, постигнат от Фонда за МСП, като страните декларираха своя ангажимент да развиват потенциални съвместни инициативи от 2022 г. в подкрепа на иновациите и в частност на МСП. Други дискутирани въпроси бяха предстоящата реформа в областта на Дизайните и Географските указания.

По време на срещата бяха разгледани накратко постиженията на Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN) през последните 10 години и как в бъдеще да бъде използвана за развитието на политиката за интелектуална собственост в Европа.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg