ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистриране на търговски марки в продължение на 25 години: СЕСИС от 1996 до 2021 г.

На 1 април се отбелязва годишнината от първата заявка за регистриране на марка, получена в Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕИС, EUIPO/.
През април 1996 г. интензивната работа, свързана с създаването на Службата, основана през 1994 г., най-сетне даде резултат. Бяха заявени първите марки на Общността от видни потребителски асоциации като AIPPI, ECTA, FICPI, INTA и Magister Lucentinus, които бяха горди първи заявители.
Тогава светът бе малък: Европейският съюз имаше 15 държави-членки, Службата имаше шепа работници и през първата година бяха получени „само“ 46 700 заявки. Днес, с над 1 000 служители и 175 000 заявления, получени само през 2020 г., СЕСИС има ключов принос за модернизирането на интелектуалната собственост в ЕС.
Оттогава Службата намали с почти 5 пъти средното време за регистрация на марка, превърна се в пълноценна дигитална организация и преобразува физическото си пространство от нает офис в центъра на Аликанте в специално изграден кампус.
Съвсем наскоро Службата зае категоричната позиция да подпомогне повече МСП от ЕС, за да се възползват от своите иновации и креативност и да защитят правата си върху интелектуалната собственост. В сътрудничество с Европейската комисия и националните ведомства по ИС на страните членки, EUIPO стартира амбициозен фонд от 20 милиона евро, предназначен за МСП, който вече подпомага 2 500 малки и средни предприятия от Общността, заявили около 6 000 марки или дизайни за територията на ЕС и на национално ниво.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg