ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Професор д-р Владя Борисова председател на Патентно ведомство на Република България, участва в 62-рата среща на Асамблеите на страните - членки на СОИС в Женева

Патентно Ведомство

проф. д-р Владя Борисова и г-н Дарен Танг - 04-08 октомври 2021

На 4-8 октомври в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева делегати и дипломати от постоянните представителства на държавите – членки на СОИС, се събраха за поредната, на 62-рата среща на Асамблеите на страните - членки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и на съюзите, администрирани от нея.
Генералният директор на СОИС, г-н Дарен Танг, приветства делегациите от 193-те държави-членки на Организацията и докладва накратко за състоянието на интелектуалната собственост в световен мащаб и за извършената работа през последните дванадесет месеца, включително подкрепата за подобряване на системите за закрила на интелектуалната собственост и обслужващата ги техническата инфраструктура в националните и регионални офиси.

Българската делегация беше в състав посланик Юрий Щерк, постоянен представител на Република България към службата на ООН, проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Република България и г-н Люцкан Петров, Съветник на Постоянното представителство на Република България в службата на ООН и други международни организации в Женева.

На 62-рата Генерална асамблея се подписа и Меморандум за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост с изразена концепция за засилено сътрудничество между двете институции в посока използване на интелектуалната собственост от малките и средни предприятия, комерсиализация и трансфер на технологии, за да се даде възможност на създадените на национално ниво изобретения и иновации да използват своя потенциал. Обсъди се сътрудничеството и при прилагането на способите за алтернативно разрешаване на спорове по интелектуална собственост и в посока създаване на мрежа на националните съдилища, които са компетентни по дела за интелектуална собственост с цел интегриране на съдебните практики на държавите-членки във връзка с интелектуалната собственост и включване на постановените решение в WIPO Lex.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg