ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нова програма на СОИС - Global Awards program

Патентно ведомство на Република България има удоволствието да обяви стартирането на нова програма на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) - Global Awards program. Тази нова инициатива е израз на средносрочния стратегически план на СОИС, който се стреми да създаде свят, в който иновациите и творчеството се подкрепят от интелектуална собственост за доброто на всички. Наградите признават и подкрепят онези, чиито умения допринасят за напредъка и подобряването на живота на другите хора.

Първият кръг на наградите ще отличи малки и средни предприятия (МСП), като победителите ще бъдат обявени през юли. Всяко МСП от държава-членка на СОИС може да кандидатства за наградата до 14 март 2022 г., след което независима комисия от изтъкнати личности ще избере петима победители. Критериите на съдиите ще включват успешна комерсиализация на ИС, положително социално въздействие и отчитане на регионалното разнообразие.

Програмата за глобални награди на СОИС признава централната роля на иновативните и творчески дейности на МСП и на всички други, които са използвали правата върху обекти на интелектуална собственост за разработване на решения с положителен принос за обществото, икономически, социален или културен ефект.

Победителите ще бъдат поканени в СОИС, за да получат своите награди по време на асамблеите на СОИС от 15 до 22 юли 2022 г.

Подробна информация може да намерите на www.wipo.int/global-awards

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg