ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мрежата

Членовете на Европейския парламент с огромно мнозинство одобриха мрежата "Интелектуална собственост в образованието", управлявана от Службата за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/.
На 25 март Европейският парламент гласува резолюция относно политиката в областта на цифровото образование, която включва подкрепа за интелектуалната собственост и изрично одобрява мрежата "Интелектуална собственост в образованието", управлявана от СЕСИС.
Параграф 19 от резолюцията гласи: Подчертава необходимостта от признаване на правните и етичните принципи, свързани с интелектуалната собственост, в контекста на засиленото създаване и разпространение на образователно цифрово съдържание; приветства и одобрява мрежата "Интелектуална собственост в образованието", управлявана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, и насърчава развитието на умения, свързани с интелектуалната собственост, сред учащите се и учителите; припомня изключението от авторското право по отношение на използването на произведения и други обекти на закрила в цифрови и трансгранични учебни дейности, предвидени в член 5 от Директива (ЕС) 2019/790.
В резолюцията се приветства и Плана за действие на Комисията в областта на цифровото образование в периода 2021-2027 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg