ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Публикуван е план за действие за интелектуалната собственост

Европейската комисия публикува новия си план за действие относно интелектуалната собственост, който определя пет ключови области за развитие през следващите години.

Планът за действие има за цел да:

- подобри защитата на интелектуалната собственост /ИС/,

- да засили приемането й от МСП,

- да улесни споделянето на ИС с оглед засилване усвояването на нови технологии от страна на индустрията,

- да се бори с фалшифицирането и

- да подобри прилагането на правата върху интелектуалната собственост.

Сред планираните инициативи са модернизиране на защитата на дизайна в ЕС и засилване на защитата на географски означения в земеделието (ГО), като същевременно се разглежда възможността за система за защита на ГО за неземеделски продукти на ниво ЕС.

Включени са и действия, които да помогнат на МСП да се възползват от своето портфолио в областта на ИС чрез схема от 20 милиона евро, предоставена от Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС; EUIPO/, която беше одобрена от Управителния съвет и Бюджетния комитет на Службата по време на техните заседания от 17 до 19 ноември.

Планът за действие предлага да се надгради рамката на ЕС където е необходимо и да се въведат балансирани политики в областта на ИС, за да се помогне на компаниите да се възползват от своите изобретения и творения, особено по време на настоящата здравна и икономическа криза и в контекста на цифровия преход и прехода към зелена енергия.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg