ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министрите на образованието на страните от ЕС потвърдиха подкрепата си за мрежата за интелектуална собственост в образованието

На 30-ти ноември 27-те министри на образованието от страните членки на Европейския съюз приеха предложение на германското председателство за Заключения на Съвета на ЕС относно цифровото образование в европейските общества на знанието, което определя пътната карта за европейското цифрово образование през следващите години. Заключенията отправят поглед към бъдещето чрез създаване на иновативни и ориентирани към ученика методи на преподаване и обучение, които насърчават критичното и творческо мислене и за създаване на безопасни, висококачествени и приобщаващи учебна среда и съдържание.

Заключенията на Съвета посочват по различно време значението на интелектуалната собственост в бъдещето на цифровото образование и подкрепят официално мрежата за интелектуална собственост в образованието, управлявана от Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/. Мрежата включва министерства на образованието, ведомства по интелектуална собственост и други заинтересовани страни в областта на образованието, които работят заедно за насърчаване на творчеството, иновациите, предприемачеството и отговорното отношение на младите европейци към цифровите технологии.

Политическата подкрепа от страна на министрите на образованието, която е отразена и в Заключенията на Съвета през 2018 г., по време на българското председателство относно ключовите компетенции за учение през целия живот, показва непрекъснато одобрение на работата, извършена от мрежата, и допълнително насърчава ролята на СЕСИС да подобрява и умножава съвместните действия в рамките на Европа, да осигурява подходящи цифрови източници в областта на интелектуалната собственост, материали, обучение на учителите и събития за учениците.

Заключенията на Съвета относно цифровото образование в европейските общества на знанието:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg