ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В София Тех Парк се проведе IP for Business Training

На 29 ноември в София Техпарк Патентното ведомство се срещна с малкия и среден бизнес на семинар. Събитието беше организирано от ГИС-ТрансферЦентър с любезното участие на Българско Патентно ведомство, съвместно с Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk, European Patent Academy и София Тех Парк, като част от 12 IP training събития, проведени в 12 европейски страни.

30 Nov 18


Директорът на дирекция „Експертиза и закрила на изобретения и промишлени дизайни“ в Патентното ведомство г-жа Оля Димитрова запозна присъстващите с реда, изискванията, таксите и процедурите за придобиване на права върху изобретения и дизайни за територията на Република България, както и с условията за подаване на заявки за патенти пред Европейското патентно ведомство и Световната организация за интелектуална собственост.30 Nov 18.png 2
Представители от European IPR Helpdesk, Sahlgrenska Училище за иновации и предприемачество в Швеция, Make BG Ltd, Института за полимери към БАН, Фондация ГИС Трансфер център, Enterprise Europe network Bulgaria, Център за трансфер на технологии Network Bulgarian Technology Transfer (BNTT) изнесоха презентации, за да уверят малките и средни предприемачи, че притежаването на права върху обекти на ИС не е достъпно само за едрия бизнес. 
30 Nov 18.png 3

Също така вниманието на участниците беше насочено към  начините те да идентифицират обекти на интелектуалната собственост, които вече сами са създали, но  не са придобили права над тях. Очертани бяха и пътища за комерсиализирането на тези права, в т.ч. чрез свързване на бизнесите на предприемачи от различни държави.  
  
Лекторите отговориха на множество конкретни 30 Nov 18.png 4въпроси, споделиха практическа информация и обмениха контакти за бъдещо сътрудничество.  
     30 Nov 18.png 5

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg