ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В помощ на МСП: Персонализирана брошура за услугата IP Scan Enforcement

Патентно Ведомство

Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) предлага на вниманието на малките и средни предприятия (МСП) в България, специално изготвена персонализирана брошура на български език, създадена, за да улесни използването на услугата IP Scan Enforcement (Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост). С помощта на IP Scan Enforcement, МСП получават индивидуална консултация и ясен доклад с приложими стъпки, предоставен от експерт в областта на интелектуалната собственост.

В началото на 2024 г., Фондът за МСП на СЕСИС стартира нова услуга, в рамките на Ваучер 1 - IP Scan Enforcement - Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост. МСП, които изберат IP Scan Enforcement, могат да си възстановят 90% от направените разходи.

IP Scan Enforcementвключва анализ на съществуващ казус, разработване на варианти за действия, които биха могли да бъдат предприети от МСП, включително ползите, рисковете и информация за разходите.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg