ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КЛАСИРАНЕ ПО КООПЕРАТИВНА ПАТЕНТНА КЛАСИФИКАЦИЯ (КПК)

От 15.01.2024 г. Патентно ведомство на Република България започва да класира подадените заявки за патенти за изобретения и заявки за полезни модели едновременно по Международна патентна класификация (МПК) и по Кооперативна патентна класификация (КПК). Въвеждането на КПК синхронизира практиката в класирането на Патентно ведомство на Република България с тази на Европейското патентно ведомство, като дава възможност на потребителите, за по-точно и по-бързо търсене в базите данни за патенти.

КПК е класификационен инструмент, насочен към подобряване на обществения достъп до техническа информация, съдържаща се в патентните документи, по специално в патентните публикации. Намирането на най – подходящо ниво на техниката е много важно за качеството на патентните проучвания. Използването на КПК дава възможност за получаване на по – ефективни резултати при тяхното извършване. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg