PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Practice

Актуализации в Общи комуникации CP1 – CP5 и материали за обучение във връзка с Обща комуникация CP3

Днес, 13.07.2022 г., Патентно ведомство на Република България предоставя на своите потребители актуализирана версия на следните Общи комуникации:

Новата версия на Обща комуникация CP1 е консолидация на предишните Обща комуникация за приемливост на класификационните термини и Обща комуникация относно общите термини от заглавията на класовете по Ницска класификация с актуализирано съдържание. Новият CP2 включва преработено заглавие, актуализирано въведение и най-новата информация за практиките на националните ведомства по отношение на обхвата на закрила на заглавията на класовете от Ницска класификация.

Допълнителните материали за обучение CP3 са нов ресурс, който включва примери за илюстриране на принципите на общата практика, казуси и съответна съдебна практика на националните ведомства.

Актуализирани са и версиите на общи комуникации CP3, CP4 и CP5.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg