PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Как да използваме TMclass?

Какво представлява марка на Европейския съюз?

Как може да се подаде заявка за регистрация на марка на Европейски съюз?

Какво означава претенция за старшинство?

Каква е процедурата за регистрацията на марка на Европейски съюз?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg