PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

2019

13.12.2019

Нов закон за марките и географските означения


05.12.2019

Патентно ведомство успешно внедри стандарт ISO/IEC 27001:2013


05.12.2019

Първият надзорен одит по ISO 9001:2015 премина без констатирани несъответствия


19.11.2019

Д-Р ПЕТКО НИКОЛОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА СЕСИС


13.11.2019

Златна книга


21.10.2019

Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред младите европейци


16.10.2019

Нова версия на Фронт офиса


08.10.2019

Председателят на Патентно ведомство участва в 161-вата среща на Административния съвет на ЕПО


02.10.2019

Започна 59-тата Генерална асамблея на Световната организация за интелектуална собственост


20.09.2019

Разширява се сътрудничество между Патентното ведомство и Европейското патентно ведомство


18.09.2019

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ


12.09.2019

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО И СОИС С ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС


Pages:

1 2 3 4
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg