PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред младите европейци

Нова образователна платформа сближава интелектуалната собственост с образованието

В началото на учебната година представяме нов мултимедиен ресурс за повишаване на осведомеността за интелектуалната собственост (ИС), който да подпомага учениците в Европейския съюз да развиват своите творчески и новаторски умения.

Новата интернет страница на инициативата „Ideas Powered @ School“, създадена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), предлага на учителите, преподавателите и родителите набор от съвременни учебни материали, които да  използват в ежедневната учебна практика, за  подобряване познаването на правата върху ИС и за  задълбочаване разбирането за това как ИС може да насърчи творчеството.

Платформата е разработена в сътрудничество с образователни експерти и с мрежата „ИС в образованието“ , която обединява службите за интелектуална собственост на национално равнище и министерствата на образованието от държавите-членки. В нея се прави преглед на концепциите и практиките, свързани с интелектуалната собственост, като марки, дизайни, авторски права и патенти, и тяхното прилагане в образованието на децата на възраст от 4 до 18 години.

Практически учебни модули за преподавателите

Платформата има за цел да насърчи предприемаческото и ориентирано към иновациите мислене и включва три практически модула за обучение на учители, които поощряват преподавателите да включват в своите занимания принципи и концепции на интелектуалната собственост, съобразени с възрастта на учениците,. Платформата съдържа девет специализирани семинара с презентации, работни таблици, бележки и дейности за изпълнение в класната стая. Освен това предоставя структуриран преглед за това как се организира Ден на осведомеността по въпросите на ИС с привлекателни дейности за учениците - игри на детски площадки, работилници за изработване на лога, кът на изобретателя и семинари с вдъхновяващи оратори.

Изпълнителният директор на EUIPO Кристиан Аршамбо заяви:

„В 21 век защитата на собствения труд и уважението към труда на другите играят все по-голяма роля в професионалния и личния живот на всички граждани. Този нов ресурс представлява ценен инструмент за увеличаване на творческите и новаторските умения, които са в основата на европейското икономическо, културно и социално богатство.“

Уебсайтът също така предлага първата по рода си база данни с образователни материали за ИС, от организации от ЕС и извън него на всички езици на Съюза. Това включва IP4Youth & Teachers, инструмент за повишаване на осведомеността, разработен от Световната организация за интелектуална собственост, и игрови инициативи като тази на финландското училище „Kopraittila School“, която съдържа безплатни онлайн материали за подпомагане на преподаването и изучаването на авторски права.

Насърчаване на основните умения за учене през целия живот

Ideas Powered @ School е част от по-широкообхватния проект на EUIPO „ИС в образованието“ и е в съответствие с усилията на ЕС за насърчаване на основните умения за учене през целия живот — набор от образователни насоки, които включват знанията, уменията и нагласите, необходими на всички за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие.

Проектът „ИС в образованието“ и свързаната с него мрежа се управляват от EUIPO чрез Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg