PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Председателят на Патентно ведомство участва в 161-вата среща на Административния съвет на ЕПО

На 9 и 10 октомври 2019 г. Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов ще вземе участие в 161-та среща на Административния съвет (АС) на Европейската патентна организация в Мюнхен, Германия.
През двата дни на срещата ръководителите на ведомствата за интелектуална собственост на страните - членки на Организацията ще разгледат административни и оперативни въпроси, свързани с функционирането на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/.
Сред обсъжданите теми ще бъде докладът на Антонио Кампиньош - Президент на ЕПВ, за извършените дейности след предходния АС през м. юни, докладът на председателя на Апелативните състави към ЕПВ за 2019 г., на председателя на Апелативния комитет и др.
Ще бъде проведен и избор за назначаване на председател на Техническия и оперативен комитет към ЕПВ, за попълване на състава на В28 - Борда на Административния съвет, както и на Борда на Апелативния комитет.
Участниците ще бъдат информирани за напредъка до момента по създаването на Единен патентен съд, както и ще обсъдят редица актуални въпроси, свързани с работата на ЕПВ.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg