PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Д-Р ПЕТКО НИКОЛОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА СЕСИС

От 19 до 21 ноември 2019г. се провеждат поредните заседания на ръководните органи на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) - Управителен съвет (УС), Бюджетен комитет (БК) и Обща среща на УС и БК. Патентното ведомство на Република България е представено от своя председател д-р Петко Николов, и д-р Офелия Киркорян-Цонкова, зам.-председател.
Заседанията се провеждат в град Аликанте, Испания, където се намира седалището на Службата. Два пъти годишно, ръководителите на ведомствата за интелектуална собственост на страните – членки на ЕС, се срещат на високо ниво, за да им бъде предоставена информация за дейността на СЕСИС, и да обсъдят и вземат решения за посоката и бъдещите дейности на Службата.
В дневния ред на настоящите заседания ще бъдат разгледани финансовите отчети на СЕСИС и ще бъдат взети решения по въпроси, свързани с назначения в Службата. На заседанията ще бъде представена и информация за извършената до момента работа, като се очаква да бъдат обсъдени и приети резултатите от поредните проектите за сътрудничество по Програмата за сближаване на практиките (СР9 и СР10). Предстои управителните органи на СЕСИС да обсъдят и да одобрят и новите проекти за сътрудничество, предвидени в Стратегически план до 2025г. Очаква се да бъде приета и Годишна програма на Службата за 2020г., както и да бъде предоставена информация от Европейската комисия за политиките в областта на интелектуалната собственост,  и др.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg