PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Във връзка с изпълнението на Договор за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)  и Патентно ведомство на Република България, с партньор Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието и науката, в гр. София, в  „Център за подготовка на ученици за олимпиади“, към Министерство на образованието и науката се проведе тридневен семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“. Събитието беше открито от заместник- председателя на Патентно ведомство на Република България д-р Давид Сукалински, който приветства участниците в семинара, изказа благодарности към съорганизаторите от страна на Центъра за учебно-тренировъчни фирми и пожела успешна и ползотворна работа през следващите три дни.

Стана традиция в началото на учебната година експерти от Патентно ведомство на Република България, съвместно с Центъра за учебно-тренировъчни фирми да провеждат обучения за учители, преподаватели и директори по въпросите за защита на интелектуалната собственост, но за първи път Патентно ведомство на Република България организира специална обща програма за учители и ученици. Програмата включваше лекции, практически упражнения, работа в екип за създаване на съвместни проекти и идеи, както и провеждане на състезания за учениците.

По време на обучението експерти от Ведомството запознаха участниците с обектите по индустриална собственост, с процедурите по регистрация на марки и дизайни за територията на Европейския съюз. Бяха представени много примери и актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, както и общите практики със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

За учениците беше проведено и състезание: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“, за което бяха сформирани отбори, в които участваха представители на различните училища от цялата страна. Отборите имаха за задача да изготвят презентации върху предварително съставени задания от страна на експерти от Патентно ведомство на Република България. Учениците показаха изключителна креативност, презентационни умения, работа в екип и добри познания в областта на индустриалната собственост.

P1010112 IMG_1023 P1010115

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg