PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

2020

10.06.2020

EU countries lose €15 billion in tax revenues to counterfeiting


02.06.2020

Online training in the intellectual property network


02.06.2020

New online service WIPO PROOF of the World Intellectual Property Organization


02.06.2020

Update from the Executive Director of the EUIPO


01.06.2020

A successful implementation of 18 new electronic services (e-services) in the e-Services Portal of the Patent Office of Republic of Bulgaria


12.05.2020

Роспатент съобщава


12.05.2020

Roving семинар на WIPO


09.04.2020

Промени на срокове във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП)


10.03.2020

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

Уважаеми потребители,

Във връзка с потвърдените нови случаи на COVID-19 в София и с оглед превенция на разпространението на коронавируса, със Заповед на председателя на Патентното ведомство в сградата на ведомството и в Централна патентна библиотека са предприети допълнителни мерки за сигурност, с които можете да се запознаете в Заповед № 264/10.03.2020.

Справки за входящи номера могат да бъдат получени на телефон 02 9701 326.

Обща информация за предоставяните от ведомството услуги и дължимите такси ще се получава само на телефон 02 9701 321.


28.02.2020

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост


05.02.2020

Провеждане на курс за представители по индустриална собственост


29.01.2020

Патентно ведомство с награда „Най-добро обслужване на гражданите“


Pages:

1 2 3 4 5 6 7 8
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg