PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

2016

10.11.2016

Изобретател на годината и Иновативна фирма на 2016г.


31.10.2016

VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ – ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ ИТИ'2016


13.10.2016

Посещение на делегация от Европейското патентно ведомство


10.10.2016

Д-р Офелия Киркорян – Цонкова бе назначена за заместник-председател на Патентното ведомство


26.08.2016

Д-р Петко Николов е новият Председател на Патентното ведомство


06.07.2016

ХІІ-ти Международен симпозиум „ИС в иновационната икономика”

Под патронажа на министъра на развитието и министъра на науката и висшето образование на Република Полша в Краков на 1-2 септември 2016г. ще се проведе ХІІ-ият Международен симпозиум „Индустриалната собственост в иновационната икономика”. Форумът се организира ежегодно от Патентното ведомство на Република Полша. Тази година той е посветен на иновационния мениджмънт, със специален акцент на работата  на стратиращите фирми (strat-ups).
Съорганизатори ще бъдат Световната организация за интелектуална собственост, AGH Университетът за наука и технологии, Ягелонският университет, Краковският университет за технологии, Вроцлавският университет за наука и технологии, Университетът за технологии в Килке.   
 


04.07.2016

ЕUIPO - общо съобщение


28.06.2016

Посещение на делегация от САКПАТЕНТИ Грузия

Делегация от Националния център за интелектуална собственост на Грузия – САКПАТЕНТИ, посети Патентното ведомство на 21 и 22 юни т.г. в рамките на двугодишния Работен план за двустранно сътрудничество между двете институции. По време на визитата бяха проведени разговори с цел обмяна на опит относно системата за закрила на патенти, марки и географски означения у нас и практиката по отношение на експертизата на обектите на ИС.


10.06.2016

Единeн патентен съд


18.05.2016

Набиране на съдии за Единния патентен съд

Единният патентен съд, създаден въз основа на Споразумението за единен патентен съд, като наднационален съд, специализиран в патентни спорове, ще има широка и изключителна компетентност по отношение на нарушението и валидността на европейските патенти и европейските патенти с единно действие.


11.05.2016

Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support ProjectCSP) и професията „европейски патентен представител” ОРГАНИЗИРАТ селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител. В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).


26.04.2016

26 април - Световен ден на интелектуалната собственост

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КАМЕН ВЕСЕЛИНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

по повод

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ –

26 АПРИЛ 2016


По случай 26 април, Световен ден на интелектуалната собственост, поздравявам всички български творци и изобретатели, както и дейците с принос в процеса на създаване на тази собственост и защитата на правата върху нея – представителите по индустриална собственост и служителите на Патентното ведомство на Република България.


Pages:

1 2 3
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg