PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Успешно завърши първият модул от обучението на експерти в областта на изобретенията

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg