PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

2017

06.06.2017

Дейности в изпълнение на програмата по Фонда за сътрудничество


06.06.2017

Двудневна работна среща с ЕПВ и СОИС


31.05.2017

Работна среща с ЕПВ и СОИС


31.05.2017

Дейности в изпълнение на програмата по Фонда за сътрудничество


16.05.2017

ПВ И ЕПВ проведоха дискусия за закрила на системи и методи, включващи компютърни програми


11.05.2017

ПВ И ЕПВ ще проведат дискусия за закрила на системи и методи, включващи компютърни програми


26.04.2017

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Председателят  на Патентното ведомство д-р Петко Николов поздрави участниците в дискусията по повод честването на Световния ден на интелектуалната собственост - 26 април. Събитието протече под мотото, обявено от Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ - „Иновациите – в услуга за по-добър живот“.   В словото си той заяви, че безспорна е ролята на иновациите и изобретенията за повишаване качеството на живот и улесняване ежедневието и дейността на съвременните общества. В годините на световна глобализация, иновациите имат водеща роля за посрещане на глобалните предизвикателства като промяната на климата, здравеопазването, борбата с бедността в изостаналите региони и изхранването на нарастващия брой хора по целия свят. Това още повече засилва ролята на системата за закрила на интелектуалната собственост, която подкрепя творчеството и креативността с привличането на инвестиции и осигуряването на справедливи възнаграждения за творците и новаторите. Тя предоставя подкрепа за развитието на нови идеи и в същото време осигурява систематизирана и цялостна информация за човешкия напредък до момента, така че следващите поколения изобретатели и творци могат да стъпят на достиженията на предците си и да дадат свободна воля на творческите си мисли и  достижения. 
На празничната среща, която се проведе в сградата на Патентното ведомство, присъстваха заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и комуникациите Георги Тодоров, заместник-министърът на правосъдието Валери Тарандов, представители на Комисията за защита на конкуренцията, Софийски градски съд, ГДБОП, Агенция „Митници“, Съвета за електронни медии, членовете на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство, ректори и представители на академичните среди - УНСС, Техническия университет, УНИБИТ, Нов български университет, Химикотехнологичния и металургичен университет, председателят на Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост“, бившите председатели на Патентното ведомство – инж. Радославка Казанджиева, инж. Мирчо Мирчев, Цонка Таушанова, Костадин Манев, председателят на Управителния съвет на Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост конференция и други  дейци в областта на закрилата на интелектуалната собственост. 

IMG_2786


25.04.2017

Д-р Петко Николов връчи Специалната награда в иновативен конкурс

Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов връчи Специалната награда на церемонията по награждаването на победителите в Четвъртия конкурс за най-успешна иновативна фирма и  най-добър иновативен проект за 2016 г.  Отличието бе присъдено на Смол Фут ООД.
Събитието се състоя в Българската търговско-промишлена палата на 20 април 2017 г. Организатори бяха Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ) и БАН, със съдействието на Банка ДСК.
В церемонията по награждаването участваха и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски,  съпредседателите на СИРТ Йосиф Аврамов и акад. Никола Съботинов, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, заместник-изпълнителният директор на ИАНМСП Никола Стоянов.
На церемонията по награждаването присъстваха представители на научната общност, на малкия и средния бизнес, на браншови организации.

thumb_main_222jpg[1]

Снимка: БТПП


24.04.2017

Патентно ведомство ще чества Световния ден на интелектуалната собственост


10.04.2017

Учредяване на Академичен съвет към Председателя на Патентното ведомство


06.04.2017

ПВ и ЕПВ организират дискусия за закрила на системи и методи, включващи компютърни програми


27.03.2017

Подбор на кандидати за предварителния изпит за европейски патентни представители

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта за подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител”, 
ОРГАНИЗИРАТ
подбор на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител
Проектът се осъществява в рамките на пътната карта за сътрудничество с държавите членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и за утвърждаване ролята на националните институции за интелектуална собственост в развитието на националната инфраструктура от професионални представители по индустриална собственост.
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi). С преподаватели участват Центърът за международни изследвания на интелектуалната собственост (CEIPI) и Delta Patents.
Кандидатурите за подготвителни курсове ще бъдат разглеждани от национална комисия.
Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на тяхната квалификация, опит и мотивация за полагане на изпит за европейски патентни представители.
Одобрените от Комисията кандидати ще бъдат допуснати до следващия етап от подбора, който ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите   членки. С всеки от допуснатите кандидати е възможно да бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комисията по професионално образование на epi.
Документите за участие в стартиращия през 2017г. проект за подготовка на кандидатите за предварителния изпит EQE2018, се подават в Патентното ведомство на Република България до 12 май 2017г., понеделник.
Документите следва да бъдат изпратени по електронна поща или факс на:
е-mail: rnikolova@bpo.bg
Факс: 02-873 52 58
за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо условие за приемането на кандидатурите е кандидатите да са предварително успешно регистрирани чрез портала на EQE за полагане през 2018г. на предварителния изпит. Сроковете за регистрация за този изпит са 3 април – 2 юни 2017г.
Пълна информация относно регистрацията е публикувана на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.
Повече информация за проекта можете да намерите в поканата за участие, както и на уеб страницата на Европейската патентна академия  и тази на epi.
Форма за кандидатстване вижте ТУК.


Pages:

1 2 3 4 5 6
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg