ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Курс за ПИС

Курсове за Представители по индустриална собственост – 2020 г.

5 Февруари 2020

От 15 февруари 2020 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на обучението е придобиване или актуализиране на знания на кандидатите за представители по индустриална собственост. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни.

Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, в съботно-неделно време, съгласно приложената програма.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в което трябва да посочат модула, който ще посещават.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg


Курсове за Представители по индустриална собственост – 2017 г.

3 ноември 2017

От 13 ноември до 15 декември 2017г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg


Курсове за Представители по индустриална собственост – 2016 г.

27 април 2016

От 30 май до 30 юни 2016 г., Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.

Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.

Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 25 май 2016 г.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
факс: + 359 2 873 51 82
email: zruicheva@bpo.bg


08 февруари 2016

В края на месец май 2016 г., Патентно ведомство на Република България ще организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност ще бъде 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Допълнително ще бъде публикувана информация на сайта на Ведомството за програмата на курса, размера на таксата, чието заплащане е условие за участие, както и крайния срок за заплащането й.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
факс: + 359 2 873 51 82
email: zruicheva@bpo.bg


Курсове за Представители по индустриална собственост – 2015 г.

06 октомври 2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за Курса за кандидати за представители по индустриална собственост – Лекциите на 13 и 14 октомври 2015г., които са общи и за двата модула на обучение – „Изобретения и полезни модели“ и „Марки, географски означения и промишлени дизайни“ , ще се проведат в зала № 12627 на Електротехнически факултет на Технически университет – София. Начален час на лекциите – 9:00.


27 август 2015

От 28 септември до 29 октомври 2015 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.

Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.

Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 18 септември 2015 г.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
факс: + 359 2 873 51 82
email: zruicheva@bpo.bg


16 април 2015

През м. септември 2015 г. Патентно ведомство на Република България ще организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност ще бъде 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Допълнително ще бъде публикувана информация на сайта на ведомството за програмата на курса, размера на таксата, чието заплащане е условие за участие, както и крайния срок за заплащането й.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
факс: + 359 2 873 51 82
email: zruicheva@bpo.bg


Курсове за Представители по индустриална собственост – 2014 г.

23 април 2014

От 26 май до 26 юни 2014 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.

Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 19 май 2014 г.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
email: zruicheva@bpo.bg

Внимание! Броят на участниците в курса е ограничен. Молбите ще се уважават по реда на постъпването им в Патентно ведомство. Бихме искали да Ви уведомим, че през есента ще се организира допълнителен курс, ако има интерес и достатъчен брой участници, желаещи да бъдат включени в него.


Курсове за Представители по индустриална собственост – 2013 г.

15 април 2013

От 27 май до 27 юни 2013 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.

Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 20.05.2013 г.

За допълнителна информация:
Петя Василева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
email: pvasileva@bpo.bg

Внимание! Броят на участниците в курса е ограничен. Молбите ще се уважават по реда на постъпването им в Патентно ведомство. Бихме искали да Ви уведомим, че през есента ще се организира допълнителен курс, ако има интерес и достатъчен брой участници, желаещи да бъдат включени в него.


Курсове за Представители по индустриална собственост – 2012 г.

11 април 2012 г.

От 28 май до 27 юни 2012 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.

Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.

Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 21.05.2012 г.

За допълнителна информация:
Петя Василева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
email: pvasileva@bpo.bg


Курсове за Представители по индустриална собственост – 2010 г.

28 октомври 2010 г.

От 29 ноември 2010 г. до 14 януари 2011 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.

Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.

Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.

За допълнителна информация:
Радостина Халачева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
ел. поща: rhalacheva@bpo.bg

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg