ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внедрени нови функционалности във Фронт офиса и възможност за подаване на ускорени заявки за марки и дизайни

Уважаеми потребители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че успешно приключи софтуерната разработка и внедряването на нови функционалности по проекта за подобрения на Фронт офис системата - Софтуерен пакет 3, Фаза 2 (ECP2 – Major improvements to front office, Relese 3, Phase 2), изпълняван в рамките на сътрудничеството на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

В рамките на проекта беше извършена технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни и вторични вписвания по тях, като бяха разработени нови функционалности, по-важните от които са:

 • Функционалности за заявяване и изпълнение на приоритетно разглеждане на заявки за регистрация на марки и дизайни (fast track). Тази функционалност е от особено значение, тъй като предоставя възможност на потребителите заявката им да бъде публикувана по-бързо от обикновената. Това са заявки, при които експертизата се извършва по ускорена процедура. 
 • Общи подобрения на потребителския интерфейс за посочване на списъците стоки и услуги, за които е заявена дадена услуга по вторично действие на марка и подобряване на потребителския интерфейс за ръчно въвеждане на стоки и услуги чрез добавяне на описание на заглавията на всеки клас.
 • Подобряване на потребителския интерфейс и функционалностите по въвеждане на лица в заявките за услуги за марки и дизайни: идентифициране на съществуващи лица и копиране на лица с други роли в същото заявление, както и съвможност за въвеждане на адвокати като пълномощници, във връзка с последните изменения на ЗПРПМ.
 • Добавяне на допълнителни линкове към TM/DSview в autocomplete-списъците с намерени резултати.
 • Унифициране и подобряване на потребителския интерфейс на секциите за допълнителна информация в електронните услуги за марки и дизайни.
 • Новата версия на фронт офиса е публично достъпна от 16.12.2020 г.

  icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
  Е-Услуги
  Контакт с нас 02/9701 321
  services@bpo.bg