ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЕСИС подписа споразумение за сътрудничество с 4iP Council

Неотдавнашното споразумение за сътрудничество между 4iP Council и Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ дава възможност на двете организации да обединят усилията си в преследване на една обща цел: делегиране на права на малките и средни предприятия /МСП/ и популяризиране на ползите от защитата на интелектуалната собственост /ИС/.

4iP Council е организация с нестопанска цел, създадена да предоставя академични познания и емпирични изследвания по теми, свързани с ИС. Организацията признава, че има разминаване между предприемачите и иновациите и решенията, които са в основата на европейската политика за създаване на работни места и икономически растеж. Една от основните области на дейност на 4iP Council е да насърчава разбирането на иноватори и инвеститори по отношение на интелектуалната собственост.

И двете организации се стремят да обединят усилията си и да си взаимодействат в полза на малкия и среден бизнес.

Настоящото споразумение обхваща дейности като генериране на образователно съдържание и насърчаване на съвместни уеб семинари по интелектуална собственост сред малките и средни предприятия, както и споделяне на информация относно ИС на съответните уебсайтове.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg