ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съвместно съобщение на TM5 / ID5 относно отговора им на COVID-19

Партньорите от TM5 и ID5 приеха Съвместно съобщение за своя отговор на COVID-19, с което потвърждават ангажимента си да подпомагат собствениците и потребителите на търговски марки и дизайни.

Пандемията е оказала съществено въздействие върху световната икономика и предвид значителния дял на индустриите, интензивно ползващи права на интелектуална собственост, участващи в световната икономическа продукция, офисите партньори признават ролята си в подпомагането на бизнеса да съживи дейността си. Съвместните усилия на TM5 и ID5 ще продължат да се фокусират върху работа в посока на по-лесни и оперативно съвместими системи на търговските марки и дизайни, предоставящи надеждни услуги, ориентирани към клиентите, и подпомагащи малките и средни предприятия.

„TM5“ е рамка, чрез която пет служби по интелектуална собственост: Националната администрация за интелектуална собственост на Китай (CNIPA), Службата за интелектуална собственост на ЕС (EUIPO), Японското патентно ведомство (JPO), Корейската служба за интелектуална собственост ( KIPO) и Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) обменят информация в областта на търговските марки и предприемат съвместни действия от взаимна изгода, в интерес на своите потребители.

ID5 е уебсайт на ведомствата по ИС на Китай, ЕС, Корея, Япония и САЩ, създаден през 2017 г. с цел да насърчава развитието на индустриалния дизайн в съответните страни..

Съвместното съобщение на петте офиса по ИС можете да видите на:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg