ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщение за актуализирани формуляри

В Сигнална информация № 1/2021 от 8 януари 2021 г. Международното бюро съобщава, че са актуализирани официалните формуляри, използвани в Мадридската система за международна регистрация на марки, както и бележките за тяхното попълване.
1. Основните промени касаят:
- премахване на заглавната страница;
- подчертаване на задължителните за попълване полета;
- създаване на поле за заявител, за нов притежател и за представителя по ИС, в което задължително да бъде посочен адрес на електронна поща, с оглед промените в Правилника, които ще влязат в сила на 1 февруари 2021 г.;
- въвеждане на нов допълнителен лист, в който се изяснява как трябва да се посочва информацията, когато се подава съвместна заявка.
3. Новите бележки целят избягване на нередовности.
4. Официалните формуляри и техните бележки за подаване са публикувани на електронната страница на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на английски език и скоро ще бъдат публикувани на френски и испански език.
Патентното ведомство ще изисква използване на актуализираните официални формуляри на СОИС при посредничество за препращане на заявки до Международното бюро.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg