ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Разширени работни групи по проектите CP 11 и CP 12

В резултат на съвместните усилия на членовете на работната група по проекта за сътрудничество CP11, ведомства по ИС на страните членки, потребителски асоциации и международни патентни ведомства извън ЕС, на срещите на разширената работна група, които се проведоха виртуално на 7 и 8 септември беше одобрена окончателната версия на проекта - Нови видове марки - проверка на формалните изисквания и основания за отказ.

По подобен начин заседанието на разширената работна група по CP12 относно Доказателства в производството по обжалване на търговски марки се състоя дистанционно на 9 септември, където участниците, включително представители на вътрешни и външни апелативни органи, постигнаха силен консенсус по окончателния документ за обща практика.

Общите практики CP11 и CP12 ще бъдат представени за потвърждение на Лиазон срещата по търговските марки на 7 октомври и впоследствие ще бъдат представени на заседанието на управителния съвет за приемане през ноември тази година.

СЕСИС /EUIPO/ се възползва от възможността отново да благодари на различните заинтересовани страни за тяхната отдаденост на работата, сътрудничество и инвестиране в подобряването на средата на работа по отношение на европейските марки.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg