ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ръководни срещи на СЕСИС по време на Генералните Асамблеи на СОИС

Тази година обичайните срещи на високо ниво, организирани ежегодно в рамките на Генералните Асамблеи на СОИС в Женева, ще се провеждат в нов виртуален формат. Това е в съответствие с усилията на Службата на Европейския Съюз да интелектуална собственост -СЕСИС за адаптация към изключителната ситуация, предизвикана от пандемията COVID-19, и в същото време да се продължи укрепването на международното сътрудничество, въпреки новите глобални предизвикателства.

През юли делегация на СЕСИС, водена от изпълнителния директор г-н Кристиан Аршамбо, провежда първи кръг от виртуални технически двустранни срещи с ръководителите на ведомствата по интелектуална собственост извън ЕС, а именно СОИС, Агенцията за ИС на Австралия, INAPI на Чили, SIC Колумбия, JPO Япония, IPPD Йордания, IPONZ Нова Зеландия Turkpatent Турция и USPTO САЩ. През септември-октомври 2020 г. се планира провеждане на втори кръг от виртуални срещи на високо ниво.

По време на тези виртуални срещи делегацията на СЕСИС разглежда текущото състояние на проектите за техническо сътрудничество със своите партньори и съвместно договаря бъдещите стъпки от различни аспекти на двустранното техническо сътрудничество, включително интеграция с инструментите на Мрежа на Европейския съюз за интелектуална собственост -EUIPN, състоянието на изпълнението на финансираните от ЕС проекти за сътрудничество, както и проектите TM5/Рамка на петте ведомства/ и ID5 насочени към обмен на информация и хармонизиране или подобряване на процедурите по защита на търговските марки и дизайни.

Като част от Стратегическия план 2025 г. тези срещи попадат в рамките на инициативите насочени към развитието на „Засилена ангажираност с глобални партньори за разширяване на общи инструменти и практики“.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg