ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство проведе Обучителен семинар на тема: „Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Закрилата на иновативни решения със свидетелство за регистрация на полезен модел и сертификат за нов сорт растения и порода животни“

На 09.10.2020г. в Парк хотел „Витоша“, Патентно ведомство на Република България проведе четвъртият от поредицата обучителни семинари на тема: „Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Закрилата на иновативни решения със свидетелство за регистрация на полезен модел и сертификат за нов сорт растения и порода животни. Семинарът беше официално открит от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България.

Участниците – представители на малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно и задълбочено със специфичната материя по процедурата за регистрация на изобретение с полезен модел, подаване на международни заявки за патент за изобретение по Договор за патентно коопериране чрез Патентно ведомство като Получаващо ведомство, закрилата на новите сортове растения и породи животни по национален и международен ред, както и спорове относно правото върху полезен модел.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg