ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство проведе Кръгла маса за представяне на деветнадесет нови електронни услуги в Портала

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НАД 60 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Вече е възможно електронно подаване на искания за действие на европейски патент, вторични действия за патенти, европейски патенти и полезни модели

С цел повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост, на 08.10.2020 г., от 10:00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 2, гр. София,ул. ”Росарио” № 1, се проведе Кръгла маса № 3, на тема: „Представяне на деветнадесет нови електронни услуги в Портала на Патентно ведомство на Република България“, която беше официално открит от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България.

Участниците – представители на бизнеса от малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно с най-новите електронни услуги, включително с електронното подаване на искания за действие на европейски патент, вторични действия за патенти, европейски патенти и полезни модели

Г-жа Борислава Китанова – младши експерт, „Спорове и административнонаказателна дейност“,представи изключително важни детайли в новите услуги във връзка с искания за извършване на вторични действия за национални и европейски патенти, както и за полезни модели. С демонстрация в портала за електронни услуги на Патентно ведомство бяха презентирани и основни ключови моменти от процесите,които се изпълняват за успешно заявяване на искания за действие на европейски патент, вторични действия за патенти, европейски патенти и полезни модели.

В рамките на проведената дискусия беше отбелязано, че ежедневната работа и усилия на Патентно ведомство са насочени освен към развиване на процесите по предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост, но и към разширяване на инструментите за електронен достъп до услугите, които се предоставят от Ведомството.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg