ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България успешно приключи проекта „Сканиране и съхраняване на хартиените досиета“

Повече от 3,3 млн. страници и над 77 000 отделни досиета на търговски марки, са дигитализирани в Патентно ведомство на Република България в резултат на проекта „Сканиране и съхраняване на хартиените досиета“.

Проектът е осъществен в рамките на Европейските проекти за сътрудничество и има за цел дигитализиране на хартиени досиета в националните и регионални служби за интелектуална собственост на Европейския съюз. Реализирането на проекта има за цел да се осигури лесен и бърз достъп до документи и данни, свързани с досиетата на марките и дизайните.

Патентно ведомство на Република България стартира проекта през 2019 г., като същият се реализира с подкрепата на различните експертни екипи от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ведомството. Въпреки предизвикателствата през последните месеци заради разпространението на COVID-19 в световен мащаб, проектът е завършен успешно през юни 2020 г., съгласно утвърдения план.

Важен принос при внедряването на проекта е разработеният от Патентно ведомство инструмент за поддръжка и извличане на метаданни - MEST. Инструментът създава възможност за реализация на процес по сканиране и разпознаване на символи, и подпомага извличането на данни от сканираните документи. В резултата на това се улеснява процесът по вземане на решения от специализираните дирекции.

Седем ведомства по интелектуална собственост успешно са приключили проекта, като още пет са в процес на изпълнение. Общият брой на дигитализираните досиета към момента наброява повече от 850 000.

Завършването на процеса по дигитализация в Патентно ведомство на Република България поставя следващата стъпка към крайната цел на проекта, а именно: подкрепа на отделните националните ведомства за създаването на възможност за работа без хартия и подпомагане на потребителите да комуникират по електронен път с националните и регионални ведомства по интелектуална собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg