ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новите видове марки - традиции и иновации

Видеото има за цел да се информира всички заинтересовани страни за новите видове марки, които не са до такава степен познати на обществеността, същото е фокусирано върху предоставянето на ценна информация за спецификите за всеки различен тип. Във видетото са разгледани основните видове марки като по удобен за потребителите начин са посочен разликите между тях. Представя се подробна информация за приетите формати и спецификите при електронно подаване.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg