ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство проведе семинар на тема „IP Management - интелектуалната собственост в полза на бизнеса“

Патентно Ведомство

На 30 ноември, Патентно ведомство на Република България, в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), проведе семинар на тема „IP Management- интелектуалната собственост в полза на бизнеса“, който беше открит от Вероника Тодорова, директор „Международно сътрудничество и проекти“.

Участниците – представители на малки и средни предприятия, ПИС (представители по индустриална собственост) и студенти, бяха запознати с дейности и мерки по защита на правото върху търговската марка и промишления дизайн, както и с възможностите за безвъзмездно финансиране от Фонда за МСП на СЕСИС, с фокус върху услугата„Предварителна диагностика на интелектуална собственост“.

Патентно Ведомство

Темите бяха презентирани от експертите на Патентно ведомство: Полина Писарска и Николай Братов, дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“, и Богдана Стефанова, дирекция „Международно сътрудничество и проекти“.

Събитието се проведе в залата на третия етаж на Патентно ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg